persoonlijke para

PERSOONLIJKE PARA

 

Wat

Ze zeggen over

Anderen

 

Zeggen ze

Over mij

 

Er is

Een dunne scheidslijn

Van

 

Een witregel

 

Alle woorden

Alle stemmen

Vat ik

Persoonlijk

 

Op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLD SOLDIERS ALSO DIE

 

De veteranen

Sterven

 

De getuigen

Verdwijnen

 

Nog even

 

En er heeft

Geen oorlog plaatsgevonden

 

Er is

Geen levend bewijs meer over

 

 

 

 

 

 

 

 

ONGELOOFLIJK

 

Ik zie hem

Ik hoor de verhalen over hem

 

Toch kan ik hem niet haten

Op grond van die verhalen

Uit de derde hand

 

Ik kijk naar hem

Het is het kind van een moeder

En de man van een vrouw

 

De foto toont mij

De onschuld

Van ieder mens

Bij zijn leven

Bij zijn geboorte

 

Ik kijk naar hem

En de doden zijn vergeten

 

Hij herinnert mij

Met de kracht in zijn blik

Aan leven

Aan alle leven

 

 

 

 

 

 

 

 

ZELFBEELD

 

Alles

Wat ik doe

Vraagt met nadruk

Om

 

Afkeuring

 

Ik begin

Alvast

 

Met falen

 

 

 

 

 

 

 

 

TIJDWATER

 

Kraan

 

Hoe ik zinloos

Het water liet stromen

 

Met enkel het diepste punt

Op het oog

 

Z o verdeed ik ook

Mijn tijd

 

Er was zoveel van

 

Mijn jeugd

Kon niet anders

Dan eeuwig duren

 

 

 

 

 

 

 

TIJDWATER II

 

Water

Er was zoveel van

 

Er was

Iets

Van eeuwige sneeuw

In dat water

 

Je hoefde

De kraan maar open te zetten

En er kwam

 

Water

 

Ik hoefde het niet

Uit de steen te slaan

 

Steen,

Beken water!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POEZIE

 

Luciferine

 

Een enzyme

Omgezet

 

In groen

Licht

 

Waar is dat goed voor

Vraagt

 

De wetenschap

 

Is er

Een ander doel

 

Dan wonder?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAORDE

 

Strak

 

Onbeseffend tekenend

Zijn wij

 

De imitatie

 

Tekens van volmaaktheid

Zijn in aantocht

 

Vooralsnog

Het vermoeden van

Wat het worden kan

 

In aanvang

Het ongebreidelde van

Kracht

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOHYGIENE

 

Elk voorwerp

Vastleggen

 

In plaats van

Het op te ruimen

 

Het opruimen

En

 

Je vervolgens herinneren

Waar het lag

Wat het was

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAAR SPROOKJE

 

Stro maken

Tot

Waar het op lijkt

 

Gouddraad

 

Verweef

Schijn

Tot

 

Wezen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO

 

Die Sankt Hedwigskathedrale

Na het bombardement

 

Die Sankt Hedwigstrummer

 

In de maartnacht

1943

Kreeg de kathedraal

Een toren van vuur

 

Bladgouden vlammen

 

Het innerlijk

Das Innere zerstort

 

Verstoord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSKE EN RUTTEN

 

Wat lijken politici toch

Op stripfiguren

 

Eerst was er

De cartoon

 

En toen pas

Het gezicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONTWERP IN TAAL

 

Tegelpad aangelegd

 

Dit gezegd

Nog niet gedaan

 

Gelezen allereerst

gehoord

 

Nog niet bekeken

Nog niet geconstateerd

 

Het tegelpad

Waar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERREIN

 

Er is veel om deze woorden heen

Je leest het niet.

Je leest ze niet:

 

Die andere woorden

Dan deze woorden

 

Deze woorden die

Al het andere

Verhullen

 

Inleiden

 

Lees

Andere woorden

Dan deze woorden

Die nergens naam aan geven

Enkel zichzelf aanduiden

 

Zichzelf insluiten

Zichzelf gesloten houden

 

Hier had iets anders kunnen staan

Nu staat er

Dit

 

In al zijn volledigheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAAL VERSUS NAAM

 

Ik zie sterren

Grenzen aan de taal

 

Ik zie het stergeruis

In de verte

 

Aanwezigheid

 

Het is nooit

Iets stils

 

Een ster

Is altijd meer dan zijn naam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERSTEL

 

Terug

In jezelf kruipen

 

Druppel

Voor korrel

 

Boven jezelf gezweefd

In de blessure van de geest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEJA VU

 

Het is herfst

 

Ik weet niet

Welke dag

Het is

 

Het kan

Een dag

Uit mijn verleden

Zijn

 

Door

De manier

Waarop het zonlicht

Zich van mijn kamer meester maakt

 

Ik zie

 

Ik heb dit beeld

Van iemand geërfd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRONIE

 

Geluk

Het maakt je zwak

 

Jij

Hebt recht op het gevecht

Op kracht

 

Vecht uit alle macht

Tegen het geluk

Vecht

En maak je sterker dan

Geluk

 

Vind geluk

In het vechten tegen

Geluk

 

Ach

Alle strijd ten spijt

 

Je ontkomt niet

Aan geluk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAORDE

 

De dingen in de kamer

Zijn dingen om mij op te contempleren

 

Er bestaat geen wanorde

 

De dingen in de kamer

Zijn dingen door mij gezien

 

Ze zijn er

Ik zie ze als het zijnde

 

De krant op de grond is de krant

Op de grond

En is als

De krant op de grond

 

En op al het bestaande

Naar boven afgerond

 

Ik ben de starende

Die zich nergens aan stoort

 

Al wat is

Dat is het zijnde

 

Al wat is

Dat is

Aan het zijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN MATERIE

 

Elke dag

Dit

 

De gewoonheid van

Het onaangeduide

 

Niet ingaan tot

De materie

 

Maar er om heen lopen

 

De materie

Gezelschap houden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN MATERIE

 

Elke dag

Dit

 

De gewoonheid van

Het niet nader aangeduide

 

Niet ingaan tot

De materie

 

Maar er om heen lopen

 

De materie

Gezelschap houden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERANDERING

 

Mijn stem

 

Het geluid van

Mijn bestaan

 

De stille woorden

In mijn hoofd

 

Het stille licht

In mijn ogen

 

Van wie

Heb ik mijn stem geleend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES

 

Niet de kunst van het waarnemen

 

Nee

De kunst van het overkomen

 

De kunst

Van de eigen verschijning

 

Wie zich opmaakt

Wie zich gedraagt

 

Componeert zich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES

 

Ik gedraag me

Ik let op mijn stappen

Mijn handelingen

 

Zo zal men mij herinneren

 

Als

Resultaat van bewustzijn

 

Ik ben meer

Voorspelbaar dan het weer

 

Ik ben te vertrouwen

Ik ben veilig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES

 

Met werken leer ik de kunst af

Met werken leer ik het echte

Met werken leer ik de werkelijkheid kennen

 

En in die werkelijkheid

Midden in die werkelijkheid

 

Mezelf

 

Als in een droom

Als in een kunstwerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES

 

Onder het werk stilstaan

Is terugtreden

 

Uit de werktijd weggaan

 

De eigen tijd

Wordt in de kostprijs niet meegenomen

 

De eigen tijd

Is vanuit het oogpunt van

De calculator

 

Uitval en verlies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES

 

Kijk naar de bloem

En vraag niet

 

Vraag niet

Hoeveel kracht haar

Die schoonheid heeft gekost

 

Hoeveel macht

Zij aan die schoonheid ontleent

 

Vraag niet

Hoeveel lijden er schuilgaat

Achter die schoonheid

 

Kijk naar de bloem

Zie hoe ze werkt

 

Van schoonheid genieten

Is eigenlijk leedvermaak

 

Schoonheid

Het verdient eigenlijk

Jouw medelijden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIT GEDICHT BIJVOORBEELD

 

Niet

Het gevolg van

Een observatie

 

Eerder

Een reeks van

Vrije

Associatie

 

De toon van het woord

Is tevens

De betekenis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTAARSTEM

 

Een ijsbeerman treedt liefdevol in de voetsporen van zijn lief, nog niet gezien, nog nooit gezien. Ze is herkenbaar aan haar geur. Zo kan alleen

de liefde ruiken. Liefde is de enige geur op deze ijzig kale lege vlakte. Het is de enige geur in het landschap van sneeuw en tevens het enig onzichtbare, zij, de bevechtbare liefde.

De ijsbeer, hij volgt haar, hij loopt haar achterna

“Ik doe alles wat je zegt. Eerst maak ik je voetsporen warm en vervolgens je voeten.”

 

Hij volgt haar. Heel de atmosfeer is van haar aanwezigheid doortrokken. Liefde is de poolster waarop hij vaart. Hij gaat over zee, over lijken als het moet. Hij ruikt geen zout. Hij ruikt alleen het zoet van liefde.

 

Hij gaat over de toegevroren zee in een vloedgolf van verlangen. Hij telt de afstand niet. Over de toegevroren zee gaat hij. Over de onmerkbaarheid van het getij. Over het spoorloze van eb en vloed. In een vloedgolf van verlangen.

 

In de voetsporen van zijn lief zet hij zij voeten, zijn poten. Uit de voetsporen rijst haar gestalte op. Ze oogt als haar geur.

 

Hij ruikt haar van kilometers ver. Haar geur stijgt hem naar zijn hoofd. Hij moet. Hij moet gaan uit zijn eenzaamheid vandaan. Ze kan niet ver weg zijn. Haar sporen zijn nog vers. De poolwind voert haar geuren mee en door de ijzige kou gaat haar liefdeswarmte. Met een smeltend hart gaat hij over de toegevroren zee.

 

Hij gaat door de kou die de afstand uitstraalt. Niets weerhoudt hem, omdat hij nu al van haar houdt.

 

Een afstand afleggen en vervolgens een berg beklimmen en op de top van die berg, ver weg van de moordende concurrentie, haar een kind bezorgen en zichzelf een hoogtepunt.

 

En een reden gevonden om uiteen te gaan. Een beer behoort de eenzaamheid toe, de eenzaamheid van alle seizoenen. Hij heeft niet de trouwheid van een zwaan. Liefde is voor hem iets van 1 moment en 1 plek, een warm klein eiland in de koude van de oceaan, de koude die elk hart toebehoort, de koude van de strijd en koude van het grote doden. Leven is afstand doen en afstand scheppen. Ruimte.

 

Na de paring gaan ze uiteen. Een afscheid zonder tranen. Er wordt wat gegromd en gebromd. Na het paren gewoon de weg vervolgen, omlaag, de berg af. Van de liefde is niet te leven. De liefde is niet te eten en te drinken. Het is iets wat groeit in een hoofd een buik. Een ijsvlinder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAARNEMING EN CHAOS

 

De grensrechter keurde de doelpunten af, want ze werden niet uit een counter gescoord. Zoveel spelers in een strafschopgebied. Zoiets verwart een grensrechter. Allen die in een strafschopgebied staan, staan hoogstwaarschijnlijk buitenspel in zijn beredenering cq paniek en vooral degene die scoort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verstilling

 

De tijd aanraken

Opdat zij goud wordt

Of

 

Winst geeft

 

Of tenminste

Mee geeft

 

Opdat jij de tijd niet

Tegen hebt

 

Op de tijd drijft

 

De rode zee

De dode zee

Van tijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULPTUUR

 

Den Haag

De beelden in de stad

Voor de vorm

Staan ze

Daar

 

Een fiets

Wordt er aan vastgemaakt

 

Op een sokkel staan ze

Naast het naamloos zwerfvuil

Bekers en verpakkingen van

Hamburgers

 

In deze winkelstraten

Onderscheiden sculpturen zich niet

Van voorbijgangers

 

Hoe geïnspireerd waren de makers

En hoe ongeïnspireerd stelt men

Het hier ten toon

 

Zonder prijskaartje

 

Kunst wordt op straat gezet

En van bewondering ontslagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIJDELIJK GELUK

 

Je ging alleen naar huis

En je kwam heelhuids thuis

Wat een geluk

 

Je had kunnen worden verkracht

 

Je bent naar huis gegaan

En je hebt je lot ontlopen

 

Het lot was lief voor jou

Het begeleidde jou

Als een ware vriend

 

Nee

Je werd niet verkracht vannacht

Het lot heeft iets anders in gedachte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E- COMMERCE

 

 

 

Schimmig geld

 

De toekomst in de e-

Talage

 

Animaties

Van een oogst

Die nog moet plaatsvinden

 

Het droombeeld

Van een winst

Die wordt uitgekeerd

Verdrijft

Het spookbeeld van

De mislukking

 

Zolang er leven

Is er leugen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPONTHOUD

 

Ik word wakker in je kamer

Ik kan niet zien

Hoe laat het is

 

Er is

Geen klok

 

De foto’s

In je kamer

Tonen mij

De verleden tijd

 

Ik wil niet meer weten

Hoe laat het is

De verleden tijd is mij genoeg

 

De foto’s die er hangen

Zijn voor mij kalenders van geluk

 

Op de foto’s zie ik

Hoe jong je was

 

Ik zie

Hoe jong je nog kan zijn

 

Zo jong als je stem

Je oogopslag

Zo jong

Als de jongste dag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEBBING

 

Te hebben

 

Iets

Over te hebben

Van

Het verlorene

 

Iets

Verloren

Te hebben

 

Iets

Verlorens

 

Iets hebbaars

Iets

Om te hebben

 

Het kan

Van iemand zijn

Geweest

 

Het kan

Van jou zijn

 

Maar niet voor lang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEERIVIER

 

Hier

Gaat het water

 

Te water

 

Het waadt hier

In water

 

Hier

Verbreedt zich

De rivier

De zee

 

Hier breekt

De grens

Tussen

 

Water

En

Water

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORDEEL

 

Het regent

Het stormt

 

De vissen hebben

Rust

 

Geen visser

Waagt zich aan

De waterkant

 

De vissen hebben

Een vijand minder

 

Ze vinden

In regen en storm

Een vrind

Of minstens

 

Een beschermer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOBBELSTEEN

 

Een vrouw sluit de gordijnen

Juist als ik haar huis passer

 

Het betekent niet meer

Dan het is

 

Dat zij de gordijnen sluit

Juist als ik haar huis passeer

 

Het heeft niets met mij te maken

Zo gaan die dingen gewoon

 

Ik loop met het einde

Van de dag synchroon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEST

 

Mieren

Een nest

Kleine stukjes

Kruipende gedragen aarde

 

Ik besluit

Het niet gezien te hebben

 

Wat niet gezien is

Hoeft niet vernietigd

 

Ik besluit het

Te filmen

Het als wonder

Vast te leggen

 

Als leven

Dat leven eerbiedigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALING

 

Twee

Tegen een

 

De getallen

Zijn

Aantallen

 

Om aan te vallen

 

Twee

Tegen angst

 

Twee levenden tegen

Een toekomstige dode

 

Twee tegen een

Twee gescheiden van

En anders dan

 

Een

 

Het aftellen is begonnen

Reken er maar op

 

Ik zag ze staan

De twee

En ik dacht

 

Ik ben er

Een

 

Ik ben er aan

 

Ik zag er twee

Ik zag het rekenen

Aan het werk

 

Ik wist ineens

Dat twee veel meer was

Dan een

 

Dat twee

Een vorm van dreiging was

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEELDING

 

Zwart

Op

Papier

 

Theoretisch

Zwart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRANGSEL

 

Klein

Maar niet niets

 

Dit is niet uit trots geschreven

Niet eens uit noodzaak

 

Het voldoet enkel aan

Een witte vraag

 

Ik voer dit in

Ik voer dit aan

Als argument

 

Als er al iets staan moet

Moet er dit staan

 

Dit

Dat

Zich staande houdt

 

Dit

Dat gaande is

 

Een onbenoemde actualiteit

Het leesbaar resultaat van energie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom deze teksten binnen

Deze geladenheid

Deze energie

 

Lees

Zie wat het met je doet

Zie wat het aanricht

 

Deze onschuldige tekst

 

Lees

En voel

Hoe energiek

 

De betekenis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OERZAAK

 

Niet de gedachte

 

Maar de melodie

Van de gedachte

 

Wat is de melodie

Erachter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEGENSTAND

 

Jij

Wat kijk je me aan

Heb ik iets van je aan

 

Als je me aankijkt

Laat me dan ook iets aan je hebben

 

Aan zomaar een blik

Heb ik niets

 

Ik ben een voorwerp in je leven

Een onderwerp van gesprek

 

Ik weiger me echter

Aan jou te onderwerpen

Ik weiger om onder

Je blikken door te gaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROOM

 

Identiteitsbewijzen

Het moeten er achttien zijn

 

Identiteitsbewijzen

Verpakt in flessen

 

Identiteitsbewijzen

Zeventien is te weinig

Zeventien

Dat is er 1 te weinig

 

Identiteitsbewijzen

Er mag er geen ontbreken

Geen enkele fles

 

Toch mis ik er 1

Toch mis ik identiteit

 

Er zijn bewijzen genoeg

Zie de achttien flessen

De vereiste achttien flessen

Waarvan er maar zeventien voorradig zijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYPOTHESE

 

De vis

Is

 

Een mogelijke

Vis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATIENT

 

Dokter

Het is uw tijd

 

Dokter

Het is mijn gezondheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEES

 

Het nu

Is

 

Het persoonlijk

Nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENTOONSTELLING

 

Borstel met spijkers

Een zinloze kam

Een zinloos strijkijzer

 

Wat word ik wijzer

Waar word ik wijzer van

 

Ik lees een goed boek

Ik zie een goed voorwerp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATIENT

 

Ben je verlegen

Dan ben je autististisch

 

Ben je enthousiast

Dan heb je adhd

 

Heb je inspiratie

Dan ben je manisch

 

Ben je droevig

Dan ben je depressief

 

Ik vrees

Dat ik geen mens meer ben

 

Ik ben alleen nog maar

Patiënt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WONDER

 

Er valt iets stuk

 

Ik raap de scherven niet op

Ik loop er om heen

Ik loop tussen de scherven door

 

In volkomen aanvaarding

Van de situatie

Dans ik

 

Met het ongeluk

Met de nieuwe gestalte

Van de werkelijkheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROOMVERHAAL

 

Vraag me niet waarom, maar opeens wenste hij zijn naam te veranderen in Sjoerd. En Sjoerd zal hij vanaf dat moment altijd geheten hebben. Zo kwam hij ook ineens op het idee en tot het besluit om wijnmaker te worden.

 

Ineens is er een begin. Het heeft geen zin om na te gaan, wat er voor het begin was. Het is zaak om door te gaan.

 

Het begin is er en nu moet er worden gezaaid. Er moet een heel landschap worden ingericht. De grond wordt in dienst gesteld van de wijn.

En niet alleen de grond. Ook de mensen, het hout en de zon. En natuurlijk het water. Niet te veel natuurlijk. Te veel water helpt de wijn met mislukken.

 

Veel factoren spelen een rol bij de verandering. Het begint met een droom. Maar een droom alleen is niet genoeg. Er moet gewerkt worden. Gerealiseerd. Zo simpel is dat. En zo moeilijk.

 

Wachten behoorde ook tot de werkzaamheden. Wachten en tegelijkertijd hopen. Nergens is zekerheid.

 

Er werd gehoopt op een goede oogst, zoals men bij een zieke op genezing hoopte. Men vervloekt de vele regen en men verwelkomt elk straaltje zon, elke glimlach van het lot.

 

Ja. Je maakte wijn en je kwam meteen in hoop en vrees terecht

 

De wijn zou het merk Sjoerd dragen. Wijn maken was uiteindelijk naam maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPREUK

 

Het woord

Zelf

 

Heeft

Geen geheugen

 

Maar

 

Het herinnert

Aan

 

Iets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITSPRAAK

 

Dit

Ben ik niet

 

Dit

Is een gedicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAGE OMSCHRIJVING

 

Daar is het

 

Waar

Leg je het

Neer?

 

Overal

Is plaats

 

Maar

Is

Er

 

Voldoende tijd?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLZEGGING

 

 

Het beeld

Gedraagt zich

Naar zijn heelheid

 

Met het oog

Op de mogelijkheid

Tot breken

 

Staat het uiterst

Langzaam

Stil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMENLEVING

 

Ik wil me graag

Inleven

 

De eigen smaak

Naar de achtergrond dringen

 

Als ik een ben

Met jou

 

Ben ik het

Bijna

 

Eens met jou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINITIE

 

Het leven

Ofwel

 

Mijn individu

 

Mijn

 

Individuele

Pijn

 

Het leven

 

Mijn keuze

 

De keuze

Waaraan ik herkenbaar ben

 

De keuze

Die leidt

Tot

 

Mijn veroordeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMENLEVING

 

Al die mensen

Die geheimen zijn

 

Versluieringen van

Hun strijdplan

 

Willen ze me doden

Of willen ze met me leven

 

De mensen

En mijn glimlach

Mijn sluier

 

Mijn inpalmbom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNSTWERK

 

Ik ben geen object

 

Staat er

Op

 

Het subject

 

Het onderwerp

Dat geen voorwerp is

 

Het subject

Kijkt me aan

 

En straalt

Haar kwetsbaarheid

De wereld in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORDERIG

 

Worden

Een werkwoord

 

Wie

Werkt aan

 

Het worden

 

En

Wie werkt

Het worden

 

Tegen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees niet het geheel

Lees elk gedicht individueel

 

Het gedicht

Dat er niet naar streeft

Een gedicht te zijn

 

Deze woorden

Die deel hebben

Aan

 

Jouw denken

Jouw voelen

 

Jouw lezen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER GEWICHT

 

Het sneeuwt

 

Ik hoor

Dat ik een dak heb

 

Ik hoor

De geluidloosheid van

Sneeuw

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

Het dak stort in

 

Sneeuw

Het maakt dan wel geen geluid

Maar het heeft

Weldegelijk gewicht

 

 

 

 

 

 

III

 

Je hoort

Het geluid van sneeuw pas

Als het smelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHRIJFGEDICHT

 

Het naamloze schrijft

 

Al wat geschreven is

Heet naar de woorden

Heet woorden

Heet taal

 

Lees

En peil

De geest van

Het geschrevene

 

De schrijver schrijft

Het geschrevene maar vooraleerst

Schrijft het schrijven

In de lijn van het geschrevene

Al het geschrevene

 

Niet de schrijver

Maar de geest van het geschrevene

Is uiteindelijk de persoon

De tijd die zich

Boven de tijd uit schrijft

 

Ik voel hoe de geschiedenis

Moe is van zichzelf

Onophoudelijk bezig zich te schrijven

Van opkomst naar neergang

 

Geschiedenis

Ik ken de vaste hand

Van degeen die hem schrijft

Van allen die hem onwetend schrijven

Of hebben geschreven

 

Ik kan de tijd niet vrezen

Noch kan ik vrezen voor mijn leven

 

Zovele geschiedenissen zag ik geschreven

Mijn leven is slechts

Een van die geschiedenissen

 

Ik blijf rustig

Onder de revoluties

Onder stijging van de benzineprijzen

Ik eet gewoon minder

Ik loop en werk wat meer

 

De wereld is mijn naaste niet

Ik onderschrijf de wanhoop niet

 

Ik schrijf een brief

Aan mijn beste vriend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WERKELIJKHEID

 

Het stormt

Er wordt gewerkt

 

Handen en lucht

Zijn

In de weer

 

In

Het weer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maak je

zorgen

 

wees

gerust

 

ongerust

 

zorgen

zijn

een investering in

 

morgen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het weten

geplaatst

in

 

het onbekende

 

zonder

hypothese

 

bewijs maar eens

het idee

achter

 

de leegte

 

vind maar eens

een mening

in

 

het objectieve

 

vind maar eens

een oordeel

 

tussen

 

alle deeltjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het is

een en dezelfde beweging

 

ik draai

een knop om

ik draai

een nek om

 

het is

een en hetzelfde

respect voor het leven

 

ik laat het

 

niet alles is mij

om het even

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

portret

 

een gezicht

is

 

een gedachte

over

 

een gezicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zoals je

over me denkt

 

daarin

ben ik

 

gevangen

 

je geeft me

geen kans

om

 

te veranderen

 

veroordeeld

tot

 

jouw oordeel

 

mijn angst

te blijven

zoals ik ben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

we leven in een tekening

 

lijnen bepalen ons

lijnen trekken ons recht

 

we voelen

al onze ledematen

met een schuimspaan afgeroomd

 

we voelen

hoe ons bestaan

naar beneden wordt afgerond

 

we zijn getekenden

binnen in

 

de tekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE DWAZE ETER

 

Hier!

Eet!

 

Het geeft niet

Hoe het

Smaakt

 

Je eet

Gezond

 

Hier!

Eet!

 

Het is goed

Voor je

 

Je weet niet

Hoe goed het voor je is

Proef en ervaar

De smaak van gezond

 

Proef een lang en verantwoord leven

Proef de wijsheid waarmee je eet

En stil de honger

En verstom de dood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn bloed

Mijn hoogstpersoonlijk bloed

Van bloedgroep A

 

Het stroomt door mijn lichaam

En het stroomt niet de straat van Hormuz in

 

Het is geen rivier

En het staat niet op de wereldkaart

Mijn lichaam is geen blijvend gebied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tijd tikt onpersoonlijk door

 

Later worden

Is een verouderingsproces

 

Maar niet voor de tijd

Die met nog altijd even krachtige

Tikken en slagen blijft

 

Verstrijken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zichtbaarst van de tijd

Is het voorbijgaan

 

Beeldloosheid

Wordt op beeldloosheid gestapeld

 

Onpersoonlijk als ze is

Voelt ze zich nergens bij betrokken

 

Alleen de lucht betrekt

 

Wie naar buiten kijkt

Heeft geen weet van de tijd

 

Wie kijkt

Die ziet

Dat we in de wereld staan

 

Midden in de turbulentie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zien via satelliet

Iemand die zich bevindt

Op een gebied

 

Iemand die niet zelf

Dat gebied is

 

Iemand

Op een plaats

Die zichzelf

En iets

 

Verplaatst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier

De lange lijn

Van tijd

In de morgen

 

Minuten

En woorden

Die op elkaar

Volgen

 

Seconden

Die eerbiedig

En zonder tegenstand

Hun plaats afstaan

Aan de volgende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alweer geen meesterwerk geschreven

 

Tussen meesterwerken in geleefd

En meesterwerken gelezen

 

De mooiste van

De beste van

 

Vandaag alweer

De gewoonste geweest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen extremen hier

 

Geen maximale temperatuur

Op recordhoogte

 

Geen strengste koude ooit

 

Nee

 

Woorden hier

Vredige woorden

 

De gewoonste zaak

Van de wereld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEEGTEKAST

 

Kast

Wat kan ik er allemaal in doen

Voorlopig is hij leeg

 

Er is ruimte genoeg

Voor leegte

 

Leeg

 

Ook het papier is leeg

Ook de bladzij die ik langzaam volschrijf

Is leeg

 

Leeg

Is tot constante verheven

 

Zo weinig

Het aantal concrete dingen

Te vermelden

Te vertellen

 

Het is tijd

Maar

 

Waarvoor?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOOI PAPIER

 

Er dreigt iets

 

Voorlopig

Is er alleen maar

Dreiging

 

Er dreigt gevaar

En het gevaar is

Zo

 

Dreigend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En toen

 

Werd

Het

 

Spannend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is

Geschreven

 

En

 

Dit is

Het geschrevene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In een plas

Ondiep

 

Komt de hemel

Naar beneden

 

De hoogte

Haalt zichzelf omlaag

 

Ik kijk en zie

De hemel

Onder me

 

Ik kan stampen

In een plas

 

En stappen

Op een wolk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het beeld

Dat zichzelf niet maakt

 

Maar

 

Zich gedraagt

Als beeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZIELD BROOD

 

Ik houd me

Met

Brood bezig

 

Met

Het woord

 

Brood

 

Ik schrijf

Brood

In

Plaats van

 

Het te bakken

 

Ik metsel het dicht

Met betekenis

 

Het hermetisch brood

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

BLIJVEND RAADSEL

 

Op welke plaats

Leg je

Het

 

Op welke plaats

Zet je

Het

 

Neer

 

Zeg me

Wat het is

 

Dan weet ik

Welke plaats

 

Nu

Is elke plaats nog

Goed

 

Nu staat het overal

In feite

 

Het onaangeduide

Op een onbepaalde plaats

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

WEKKERRADIO

 

De rode cijfers

Geven de tijd aan

 

Pure rode cijfers

 

Ik kijk

Naar een roodgloeiende

Zeven

 

Als naar een pook

Die me dadelijk gaat brandmerken

 

Ik kijk op de klok

Sla niet op de vlucht

 

Integendeel

Ik sta op

Om op te gaan

In de tijd van deze wereld

 

Hoe klein ook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SCHOOL HEEZERWEG

 

Het klaslokaal is leeg. Ik zie het in de avond. En ook het schoolplein is leeg. Het licht speelt er met de leegte. Nergens een mens of mensenschaduw. De nacht staat als een spook voor de klas, die nooit meer iets zal leren of opsteken van alle wijze saaie lessen. De nacht is hoofd van school. Iedereen heeft moeten wijken voor de allesoverheersende leegte. De nacht heeft ons uiteengedreven. Een donker wig. Ieder vindt hier zijn afwezigheid terug.

We droomden van later. Het later na de les. Dat later is uiteindelijk deze donkere nacht geworden.

Al die kinderen in de klas. Ze zijn weg. Ik weet niet of ze dood zijn. Ze zijn in ieder geval geen kind meer. Het is deze klas, dit klaslokaal, dat aan hun kindertijd herinnert. De kinderen. Ze zijn weg, maar waar zijn ze. De kleine klas is opgelost in de grote stad, het grote land.

De grote klas met wel dertig leerlingen, het leek allemaal zoveel. Het bleek zo weinig. En vooral, het bleek niet constant. Het bleek niet bestand tegen dat wat later heet, dat wat ouder worden heet. Deze klas was van negen tot vier homogeen gedurende een bepaalde tijd.

Mensenkinderen. Op een bepaalde tijd in een bepaalde ruimte bijeen. Leerplichtwettelijk bepaald bijeen. Een aantal mensenkinderen.

Dat aantal mensen heeft zich verspreid over vele ruimtes. In deze hele ruimte bevindt zich er niet 1.

Het is nacht. Het is stil op het schoolplein waar werd geschreeuw en gespeeld. Herinnering heeft er vrij spel. Het licht speelt er met het donker. En dit spel speelt weer met mij. Ik speel het spel terug.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

REISGEMOED

 

Al die treinen

Ze waren mij

Nabij

 

In hun bewegen

In hun rijden

 

Ze ontnamen

De landschappen

Mijn stappen

 

Ik had wielen

Onder mijn romp

 

Zover kan ik gaan

Zover zou ik nooit

 

Zijn geweest

Zijn gekomen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


META EN FYSICA

 

Is dit de materie

 

Het eentonige

Van het materiaal

 

Zonder het vormende

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

VECTOR

 

Dit is

De beweging

Der

 

Bewegingen

 

Zo

Beweegt zich

 

De beweging

Dit is

De beweging van

 

Het bewegende

De bewegende

 

De bewogen bevlogen beweger

De bewegende bevliegende beweging

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Het woord

Is een toestand

 

Wat een toestand

Het woord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODDELIJK

 

Ontwerp

Voor

 

Helderheid

 

Ontwerp

Voor

 

Tederheid

 

Ontwerp

Voor

 

De onmogelijkheid

Te worden

Afgewezen

 

Ontwerp

Voor

 

Oneindige stilstand

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

BABYLONISCH HUMORISME

 

Het nu

Zal

 

ZAL

 

Ont-

Zallen

 

Het nu

Zal

 

Niet

 

Zullen

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

BEDRIEGLIJKE HERHALING

 

Steeds

Hetzelfde

 

Steeds

Hetzelfd

 

Steeds

Hetzelf

 

Steeds

Hetzel

 

Steeds

Hetze

 

Steeds

Hetz

 

Steeds

Het

 

Steeds

He

 

Steeds

H

 

Steeds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WOESTIJNE

 

Blinde boer

Uit het hout van het leven

Gesneden

 

Wie kerfde

Wat kerfde

Die lijnen in je gezicht

 

Zo na te schilderen

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

VORMPRINCIPE

 

Je schildert

Je laat iets zien

 

Jij

 

Die zelf

Eens

Het wit zag

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Bomen

Als kandelaars

 

Het blad in vlam

 

Er is veel vuur

In deze bloei

In deze brand

 

Zoveel zon

In deze stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REISKATER

 

Thuis

Na een reis

Wacht mij

Een soort verdriet

 

Alsof de stad

Waar ik was

De relatie met mij

Beëindigd heeft

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

FLINTERDUN GEDICHT

 

Porselein

Breekbaarheid

Om teder voorzichtig

Uit te drinken

 

Kleinheid

Tegen de gretigheid

 

Aanmatigend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ik vergeet de planten

water te geven

 

en ik krijg even later

het verwijt

 

dat ik de planten

laat sterven

 

de planten

sterven uit zichzelf

zeg ik

 

ik zie de planten

ik zie

hoe ik vergeet